//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/star-of-india.png

Star of India

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/red-lion.png

The Red Lion

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/st-johns-church.png

St John’s Church

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/ploughharrow-1.png

The Plough & Harrow

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/luna-lounge.png

Luna Lounge

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/tommy-flynns.png

Tommy Flynns

http://www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/wansteas-tao-300x200.png

The Wanstead Tap

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/welsh-church.png

The Welsh Church Hall

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/henry-reynolds.png

Henry Reynolds Gardens

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/carlton-house.png

Carlton House

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/shapeimage_1-1.png

The Epicentre

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/shapeimage_2.png

Church Lane Community Garden

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/shapeimage_3.png

St Andrew’s Church

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/shapeimage_4.png

Leytonstone Ex Servicemen’s Club

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/shapeimage_5.png

1 Alymer Road

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/shapeimage_6.png

Wanstead Quaker Meeting House

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/shapeimage_7.png

George Tomlinson Primary School

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/shapeimage_8.png

Gwyn Jones Primary School

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/shapeimage_9.png

Davies Lane Primary School

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/shapeimage_10.png

Cafe De Montmartre

//www.leytonstonefestival.org.uk/wp-content/uploads/shapeimage_11.png

The Heathcote Arms